Harry van Wijk

Kerkmuziekcursussen

Harry van Wijk

Kerkmuziekcursus

Cursussen

Veel mensen zetten zich in voor de muziek in de kerkdiensten. Met soms wekelijkse regelmaat spelen ze piano of orgel. Ik heb daar respect voor en wil hen daarin graag ondersteunen met cursussen, coaching en andere zaken.

Praktijkcursus Muziek in de Kerk
In 6 zaterdagen leert u hoe u een gemeente prettig kunt laten zingen. Ook krijgt u handvaten om voorspelen en liedvariaties te maken en leert u om te gaan met verschillende liedstijlen en samen te werken met andere musici. Het lesmateriaal bestaat uit een reader en uit een aantal videolessen.

videoles Inzet gemeente na voorspel

videoles Het maken van voorspelen

videoles Het spelen van akkoordenschema’s deel 1: majeur en mineur akkoorden
* oefenblad majeur en mineur akkoorden orgel
* oefenblad majeur en mineur akkoorden piano

Het volgende cursus(half)jaar start in januari 2024. De cursusdagen zijn 13 januari, 17 februari, 9 maart, 6 april, 20 april, 25 mei, van 9:00 – 13:00. De eerste dag is in mijn studio in Rheden. De andere cursusdagen houden we in de kerken van de cursisten zelf.

Zie voor meer informatie de folder en de korte video.

Coaching op maat
Vooraf spreken we de onderwerpen en het aantal lessen af. Ideaal voor als u, samen met uw collega-spelers, de muziek in uw kerk op een hoger plan wilt brengen.

Online cursussen
Deze lesvorm is in ontwikkeling. Wilt u op de hoogte gehouden worden? Laat me dat per e-mail even weten.

Kerkmuziekcursus